Rozcieńczalniki

Rozcieńczalniki

Rozcieńczalniki Śnieżka produkowane są z najwyższej jakości surowców. Stanowią specjalistyczną linię produktów dedykowaną do konkretnych rodzajów wyrobów i do ściśle określonego celu tj. rozcieńczania, miejscowego odtłuszczania powierzchni oraz mycia narzędzi malarskich.

Oferta Śnieżki obejmuje:

  • Rozcieńczalnik Uniwersalny dla zastosowań profesjonalnych
  • Rozcieńczalnik Olejno-ftalowy do wyrobów olejno-ftalowych
  • Rozcieńczalnik Olejno-ftalowy bezaromatyczny do wyrobów olejno-ftalowych
  • Rozcieńczalnik Chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych
  • Rozcieńczalnik Benzyna Ekstarkacyjna do farb i lakierów ftalowych oraz do odtłuszczania
  • Rozcieńczalnik Nitro do wyrobów celulozowych